HHT - Sau hai thập kỷ, những cái tên từng đóng "Kính Vạn Hoa" bản truyền hình như Ngọc Trai, Vũ Long, Anh Đào, Noo Phước Thịnh đều có những lối riêng trong sự nghiệp.