Tiết mục “Chợ phiên gặp gỡ” (tốp ca nữ) của đồng bào dân tộc Mông trong chương trình. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Tiết mục độc tấu đàn bầu “Tình phương Nam” mang âm hưởng dân ca Nam Bộ trong chương trình. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Tiết mục múa “Hồ... Hồ hà hề” của đồng bào dân tộc Lự trong chương trình. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

(Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Tiết mục hát múa “Vọng khắp lử”của đồng bào dân tộc Lự trong chương trình. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Tiết mục hát múa “Vọng khắp lử”của đồng bào dân tộc Lự trong chương trình. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Tiết mục hát múa “Vọng khắp lử”của đồng bào dân tộc Lự trong chương trình. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Tiết mục hát múa “Vọng khắp lử”của đồng bào dân tộc Lự trong chương trình.(Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Tiết mục hòa tấu đàn T’rưng và dàn nhạc“Tây Nguyên - Mùa hái quả” trong chương trình. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Tiết mục hòa tấu đàn T’rưng và dàn nhạc“Tây Nguyên - Mùa hái quả” trong chương trình. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Tiết mục hát múa “Bài ca hữu nghị Việt Nam-Campuchia”, ca ngợi tình hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

(Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Các diễn viên và đại biểu khách mời hai nước tham dự chương trình. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Các diễn viên và đại biểu khách mời hai nước tham dự chương trình. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)