Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết dự thảo đã chỉnh lý quy định về xác định loại đất đối với trường hợp không có giấy tờ hoặc trường hợp loại đất xác định trên giấy tờ đã cấp khác với phân loại đất theo quy định của Luật Đất đai hoặc khác với hiện trạng sử dụng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đại diện UBND TP HCM phản ánh với quy định HĐND cấp huyện thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, TP HCM gặp vướng mắc khi một số địa phương cấp quận tổ chức thực hiện theo chính quyền đô thị, không có HĐND cấp huyện.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện dự thảo nghị định bảo đảm đồng bộ, tránh xung đột với các luật khác. Các bộ, ngành khẩn trương rà soát, xây dựng các thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong xây dựng, ban hành các văn bản, quyết định đã được quy định trong luật.